Bir ülkenin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarının milli kurum ve kuruluşlar eliyle değerlendirilmesinin ülkeye katkıları nelerdir

Ülkelerin sahip olduğu yeraltı ve yer üstü kaynaklarının milli kurum ve kuruluşlarca değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Eğer ülkeler kendi kaynaklarını kendileri değerlendirirlerse onu istedikleri hizmette kullanabilirler. Ayrıca bu ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi ek avantajlarda getirir. Örnek vermek gerekirse ülkemiz dünya genelinde bor madeni rezervinin %70’ine sahiptir. Bundan bir kaç yıl öncesine kadar bor madenini çıkarıp yurt dışına işlenmesi için gönderiyorduk.

Çıkarmış olduğumuz maden yurt dışında işlendikten sonra bize ürün olarak geri satılmaktaydı. Farkındaysanız bizde olan bir şeyi küçük bedeller ile verip yüksek bedellerle ürün olarak geri alıyorduk. Peki şimdi öyle mi? Bor madeni ülkemizde zırhlı araçların geliştirilmesinde, yakıt olarak kullanılması ve birçok alanda kullanılması sağlanmıştır. Bor madeni gibi birçok maden ve yer üstü kaynaklarımız geçmişte olduğu gibi günümüzde hala ülkemiz tarafından işlenememektedir.

Örneğin senelerce uçağımızı, gemimizi yurt dışından başka gemilerden aldık. Halbuki elimizde bunları yapabilecek malzemeler hep vardı. Fakat kullanmayı hiç denemedik. Eğer denemiş olsaydık bunu bugünlere kalmadan başarabilirdik. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde azda olsa çıkarılan petrol senelerce ülkemizde işlenemedi. Şimdilerde yeni yeni işleniyor.

Hatta ülkemizde bugünlere kadar petrol bile arayamadık. Öyle bir teknoloji geliştiremedik. Hala başka ortaklar vasıtasıyla ülkemizde petrol arama çalışmaları, doğalgaz arama çalışmaları devam etmektedir.

Yer altı ve yer üstü kaynaklarının milli kurum ve kuruluşlarca değerlendirilmesi ülkemize fazladan kar sağladığı gibi yeni ürünler elde etme şansını da tanır. Dışa bağımlılığımızı azaltır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.