Bir yerleşim yeri kurulurken insanlar hangi ihtiyaçlarını ön planda tutarlar neden

Yerleşim yerleri kurulurken insanlar birçok ihtiyaçlarınız göz önünde tutarlar ve buna göre bir alan seçerler. Eski zamanlarda ve şimdi zamanlarda yerleşim alanlarının seçimi konusunda büyük farklılıklar meydana gelmiştir. Bunun temel nedeni gelişen teknoloji ile insanlar artık ihtiyaçlarını kendilerine kadar getirebilmektedir.

Oysa eskiden böyle değildi. Teknolojileri ve malzemeleri olmadığı için bireyler su, enerji ve besin kaynaklarına yakın alanlara yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Geçtiğimiz yüzyıla kadar insanoğlu sadece tarım ve hayvancılık ile uğraşırdı. Bu nedenle yerleşim alanlarını kurarken su kaynaklarına, tarıma elverişli topraklara ve yeşil alanlara yerleşmişlerdir.

Günümüzde ise alt yapı sistemleri ve gelişen teknoloji ile elektrik, su, doğal gaz gibi türlü ihtiyaçlarımız evlerimize kadar gelmektedir.Bu nedenle bir yerleşim yeri kurulurken artık yeşil alanların korunması, doğa ve çevrenin zarar görmemesi, tabiat dengesinin bozulmaması gibi faktörler göz önüne alınır.

Artık bir yerleşim yeri kurulurken zeminin ne kadar sağlam olduğu ve doğal afetlere karşı ne kadar dayanıklı olduğu da gözetilmektedir. Bu sayede herhangi bir afet durumunda can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirgenmesi hedeflenmiştir.

Sonuç olarak geçmişte yerleşim yerleri kurulurken dikkat edilen unsurlar

  • Su kaynaklarına yakın alanların seçilmesi
  • Tarıma ve hayvancılığa elverişli alanların seçilmesi
  • Güvenlik nedeniyle dağ yada tepelere ve yahut siper alanlara yerleşim yeri kurulması gibi hususlar gözetilmiştir.

Günümüzde yerleşim yerleri kurulurken dikkat edilen unsurlar

  • Doğal çevrenin korunması gereği alan seçimine dikkat edilir.
  • Tabiat dengesinin korunmasına ve diğer canlıların yaşam alanlarının korunmasına dikkat edilir.
  • Yerleşim yeri kurulacak alanların zemin yapısı incelenir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.