Bir yerleşim yerinin belediye olması için taşıması gereken özellikler nelerdir?

Bildiğiniz gibi belediyeler nüfusun yoğun olarak görüldüğü yerel yönetim şeklidir. Bir yerleşim yerinin belediye olması için bir takım özellikleri taşıması gerekir. Ancak bu koşullarda belediye statüsüne girebilirler. Şimdi yerleşim yerlerinin belediye olabilmesi için gerekli olan koşulları maddeler halinde sıralayalım;

  • Nüfusun 5 bin ve üzeri olduğu yerel yerleşim birimlerine belediyelik verilir.
  • Başka bir belediyeye 5 metre uzaklıkta olması şartı aranır.
  • İçme suyu, sit alanları gibi bölümlere en az 5 bin metre uzaklıkta olması şartı aranır.

Bu koşullar sağlandığında o yerleşim yerine belediye olma hakkı tanınır.  Bir yerleşim yerine belediye olma hakkının verilmesinin temel nedeni nüfusun bu alanda yoğun olarak yaşaması sonucunda ortaya çıkan hizmet ihtiyacıdır. Artan nüfus nedeniyle o bölgede hizmet gereksinimi olur. Devletin işlerinin birçoğunun belediyelere tahsis edilmesinin temel nedeni de budur.

Ülkemizde birçok belediye vardır ki çeşitli illerden daha büyük bir yapıya sahiptir. Örnek vermek gerekirse Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Antalya’nın Alanya ilçesi ülkemizdeki birçok ilden daha büyüktür.

Belediyelerin önemini daha ayrıntılı incelemek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.