Birey ve Toplum

Türkçe dersi için Birey ve Toplum ünitesinde yer alan temaya hazırlık çalışması tüm sorular ve cevaplar.

  1. Topluluk halinde yaşamanın getirdiği sorumluluklar nelerdir?
  2. İnsanlar, daha çok nerelerde topluluk halinde bulunurlar?
  3. Komşuluk ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
  4. Çevrenizde yaşanan bir dayanışma örneğini anlatınız
  5. Aile ile diğer topluluklar arasında hangi farklılıklar ve benzerlikler vardır?

Topluluk halinde yaşamanın getirdiği sorumluluklar nelerdir?

Diğer canlılar gibi insanlarda topluluk halinde yaşamaktadırlar. Sosyal bir varlık olan insan topluluk halinde yaşamak için bir takım sorumluluklar taşır. Toplumdaki her bireyin ortak değerleri ve sorumlulukları vardır. Toplumda herkes aynı haklara sahiptir ve kimse bir başkasından üstün değildir. Bu nedenle topluluk halinde yaşamak için diğer kişilerin hakkına saygı göstermeliyiz ve kurallara uymalıyız.

İnsanlar, daha çok nerelerde topluluk halinde bulunurlar?

İnsanlar genel olarak şehirlerde, kasabalarda ve ilçelerde topluluk halinde bulunurlar. Çünkü buralarda eğitim, sağlık ve sosyal imkanlar daha fazladır. Bu nedenle birçok insan bu yerleşim yerlerinde bir araya gelerek birlikte topluluk halinde yaşarlar.

Komşuluk ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Komşuluk ilişkileri oldukça iyi ve gelişmiş olmalıdır. Çünkü insanlar zaman zaman komşularından yardım alırlar. Birinden yardım isteyebilmemiz için aramızın iyi olması ve güzel ilişkiler kurmamız gerekir. Komşular birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaşmalı, güler yüz göstermelidir.

Çevrenizde yaşanan bir dayanışma örneğini anlatınız

Bir önceki sınıfımda öğretmenimizin bize verdiği ev ödevini yapamamıştım. Sınıf arkadaşım Murat’tan bu ödev konusunda bana yol göstermesini ve yardımcı olmasını istedim. O da bu ödevi birlikte yapmamızı teklif etti. İkimiz birlikte oturup ödevimizi yaptık. Takıldığım yerlerde o bana yardımcı oldu. Bu güzel bir dayanışma örneğiydi.

Aile ile diğer topluluklar arasında hangi farklılıklar ve benzerlikler vardır?

Aile her bireyin sahip olduğu sosyal bir yapıdır. Topluluk ise ailelerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan kalabalık yapı olarak tanımlanabilir. Bu yapılar birbirlerine çok benzese de aralarında farklılıklar vardır.

Aile ve topluluk birden fazla kişinin bir arada olması ile oluşur. Bu onların en büyük benzerliğidir. Hem ailede hemde toplulukta ortak bir amaç vardır. Aralarındaki en büyük fark ise ailenin amacı birlikte yaşama isteği iken topluluğun amacı ise ortak bir amaç için birlikte olmaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.