bireylerin diğer insanlarla ortak olan özellikleri

Toplumdaki her birey diğer insanlarla ortak özelliklere sahiptir. İnsanlar diğer kişilerle ortak yaşam alanlarına, aynı hak ve özgürlüklere, yaşama, öğrenme, düşünce özgürlüğü gibi farklı ortak özelliklere sahiptir. Örneğin her insanın düşüncesi farklı olabilir. Bu hepimizin ortak özelliğidir. İnsan istediğini düşünebilir istediğini söyleyebilir. Tabi bu diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde.

Diğer bir örneğimiz ise mesela mahallemizde bulunan park ve bahçeler. Bunlar sadece o mahalle insanına ait değil başka bir şehir yada ülkeden gelmiş kişininde hizmetindedir. Bunlara ortak yaşam alanı derler. İnsanlar farklı ten rengine, farklı inançlara hatta farklı hayallere sahip olurlar. Ancak onların ortak olan en önemli özelliği ise yaşama hakkıdır. Her birey doğduğu günden hayatının sona erdiği ana kadar özgürce yaşamak hakkına sahiptirler.

Bireylerin diğer insanlarla ortak olan özellikleri şunlardır;

  1. Yaşama hakkı
  2. Eğitim hakkı
  3. Düşünce özgürlüğü
  4. Ortak yaşam alanlarını kullanabilme hakkı
  5. Yasalarla korunan hak ve özgürlükler
  6. Sağlık hizmetleri
  7. Barınma hakkı

Bu haklara ayrıca insan haklarıda denilmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.