Bireylerin Toplum Yaşamına Katılmasının Önemi

Toplum yaşamı yani birlikte yaşam sosyalliğin mimarisidir. Bu nedenle bireyler toplumsal yaşama ve hayata dahil olarak kendilerine bir rol edinmelidirler. Bireyler kendilerine göre ve kendi kurallarına göre yaşamayacakları için toplumsal kurallar koyulmuş ve düzen sağlanmıştır.

Bireysel hareket etmek toplumda kargaşaya neden olacağı için bireylerin ortak yaşam kurallarının olduğu sosyal hayata katılması gerekir. Ancak bu şekilde herkesin aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğu ve toplumdaki hiçbir bireyin itiraz edemeyeceği kurallar bütünü ortaya çıkar. Toplum yaşamına katılma yollarının başında çeşitli sivil toplum örgütleri ve sosyal aktiviteler gelir.

Toplum yaşamı bir takım yasalar ve kurallar ile yönetilir. Bunlar elbetteki adaletin temelini oluşturan yasalardır. Bu kurallara toplum yaşamını düzenleyen kurallarda denir. Bu kurallar toplumun düzen ve yapısını korumak için konulmuştur. Tabi toplumdan uzaklaşarak yaşayan insan tipleri de yok değildir.

Bu tiplere asosyal tipler denir. Toplum yaşamından uzaklaşan içine kapanık ve sosyal aktivitelerden uzak olan bu kişilere asosyal kişiler denir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.