Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Birinci Dünya Savaşından Cumhuriyetin ilanına Kadar Geçen Olayların Kronolojik Sıralaması

Birinci dünya savaşının başlamasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen olayların yani 1914-1923 yılları arasındaki olayların kronolojik sıralaması şu şekildedir.

1 Ağustos 1914 tarihinde I.Dünya Savaşı başladı.
2 Ağustos 1914 Türk ve Alman İttifakı yapıldı.
10 Ağustos 1914 İki Alman gemisi Çanakkaleye sığınması
29 Ekim 1914 Türk deniz donanması Rus deniz kuvvetlerine saldırdı.
1 Kasım 1914 Türkiye resmen savaşa katıldığını açıkladı.
7 Aralık 1914 Türk kuvvetleri İngilizleri Kut’ül Amara’da kuşattı.
27 Aralık 1914 Sarıkamış Taarruzu başladı.

2-3 Şubat 1915 Süveyş kanalı harekatı yapıldı.
4 Mart 1915 İngiltere ve Fransa boğazları Ruslara bıraktı.
18 Mart 1915 Çanakkale zaferi
25 Nisan 1915 Fransa ve İngiltere kuvvetleri çıkarma yaptı ve kara savaşları başladı.
20 Mayıs 1915 İtalya savaşa dahil oldu.
20 Ağustos 1915 Conk bayırı taarruzu
12 Ekim 1915 Bulgaristan savaşa dahil oldu.

9-10 Ocak 1921 Birinci İnönü Zaferi
20 Ocak 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
21 Şubat 1921 Londra Konferansı
12 Mart 1921 İstiklal Marşının Mecliste kabulü
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
30 Mart – 1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zaferi
17 Temmuz 1921 Kütahyanın Yunanlılarca işgali
13 Ekim 1921 Kars antlaşması
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması

22 Mart 1922 İtilaf Devletleri Ateşkes önerdi.
26 Mart 1922 İtilaf Devletleri Barış önerdi.
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz
30 Ağustos Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi
9 Eylül 1922 İzmir kurtarıldı.
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi

4 Şubat 1923 Lozan Konferansı açılıyor.
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.