Birleşik fiiller Üçe Ayrılır

Birleşik fiiller üçe ayrılır ve kendi aralarında bazı gruplara ayrılırlar. Birleşik fiiller Yardımcı fiille kaynamış fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ve kurallı birleşik fiilerdir.

  1. Yardımcı Fiile Kaynaşmış Birleşik Filler.Bu filler -kılmak,-etmek ve benzeridir.
  2. Anlamca Kaynaşmış Birleşik Filler.Bu filler genelde atasözü ve deyimlerde kullanılır.
  3. Kurallı Birleşik Filler.

KURALLI BİRLEŞİK FİLLER

  1. Sürerlik Fiili.Bu fiilin eki -edur,-egel ekidir. Örnek cümleler; Sen bu işi yapadur. Siz bu pastayı yiyedurun.
  2. Tezlik Fiili.bu fiilin eki -ıver,-iver’dir. Örnek cümleler; Markete hemen gidiver. Şu maçı kazanıver.
  3. Yaklaşma Fiili.Bu fiilin eki -eyazmak’tır. Örnek cümleler: Yolda düşeyazdım.
  4. Yeterlilik Fiili.Bu fiilin eki -ebilmek’tir. Bu fiil aynı anda ihtimal anlamı verir. Örnek cümle: Odunu kesebilmek çok kolay. Performans ödevini yapabilmek gerçekten zor. İhtimal anlamına örnek ise Kadirhan Matematikten 100 alabilir. Yarın yağmur yağabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.