Birleşmiş milletler evrensel tüketici hakları bildirgesi ile ilgili kompozisyon

İlk olarak Birleşmiş milletler evrensel tüketici hakları bildirgesinde yer alan haklarımıza bir göz atalım.

Aslında bunları sıralayacak olursak temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitilme hakkı, zararların giderilmesi hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı, seçme hakkı, temsil edilme, Örgütlenme, Sesini duyurma hakkı olarak sayabiliriz.

Öncelikle şunu söylemeliyiz. Tüketici hakları Evrensel Beyannamesi her insan için geçerli olmalıdır. Ülkeler bu beyannameyi mutlaka kendi ülke ve kültürleri doğrultusunda düzenlemeliler. Bizim ülkemizde de bu konuda zaten şu anda var olan yasayı günümüze uyumlu hale getirmek için güncelleştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Aslına bakarsak tüketici hakları biz tüketicilere bağış yapılmış bir yasa anlamına gelmez. Aksine her insanın doğal hakkı olan ve Anayasa garantisi altına alınmış bir Kanun yasasıdır. Genellikle İnsan Haklarının bir parçasıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.