Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması

İlk olarak bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlikleri inceleyelim. Her iki yapıda da benzer organeller yer alabilir. Bunlardan bazıları hücre zarı, çekirdeklerinin bulunması ve çekirdek içini dolduran sitoplazma sıvısıdır.

Bitki ve hayvan hücrelerinin benzer yanları

  • Her iki yapıda mikroskop yardımıyla incelenebilir.
  • Bitki hücresi ve hayvan hücresi içinde çekirdek yer alır.
  • İkisinde de sitoplazma ve hücre zarı bulunur.
  • İki tip hücre içinde koful vardır.
  • Mitokondri ve ribozomları yer alır.
  • Golgi cisimciği ve endoplazmik retikulm bulunur.

bitki ve hayvan hücresi

Bitki ve hayvan hücresinin farklılıkları

Bitki ve hayvan hücreleri yapısında onları birbirinden ayıran kesin ve net organeller yer aldığı gibi yapı bakımından da farklılıklar gösterirler. Şimdi detaylıca inceleyelim.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.