Biyo-çeşitliliğin önemi

Biyo-çeşitlilik, bir ekosistem veya tüm dünyada bulunan yaşam formalarının çeşitliliğidir. Bir ekosistemde biyo-çeşitlilik arttıkça ekosistemin işleyişi kolaylaşır.

Güneş enerjisinin tüm canılar tarından kullanılması ve canlılığın devam etmesi, ekosistemlerdeki besin zincirisini oluşturan halkların varlığı ve çeşitliliği ile mümkündür. Örneğin orman ağaçlarına ait biyo-çeşitlilik, ekosistemin su ve besin döngüsünü önemli derecede etkilemektedir.

biyoçeşitlilik

Orman ağaçları yaprak dökümü ile mikroorganizmaları besler, mikroorganizmalar bu yaprakları ayrıştırarak humusa çevirir ve toprağa karıştırır. Bu durum bitki köklerinin humustaki mineral besin maddelerinden beslenmesine yardımcı olduğu gibi yağış sularının toprağa karışmasını sağlar.

Bu zincirde mikroorganizmaların yok olduğu düşünülürse ağaçlar, ağaçlarda yaşayan hayvanlar, bu hayvanlarla beslenen başka hayvanlar durumdan olumsuz etkilenir. Bu nedenle biyo-çeşitlilik, yaşam için çok önemlidir.

Biyo-çeşitliliğin insanlara farklı alanlarda faydaları bulunur. Bu alanlar; tarım, ilaç, turizm ve sanayi olarak sayılabilir.

Dünyada toplam 250 bin bitki türünden yaklaşık 5 bin bitki türü, insanların beslenmesinde kullanılmaktadır. Bunlardan 1500 kadarının tarımsal üretimi de yapılmaktadır. Bu türlerin ise 250’sini kapsayan yaklaşık 250 bin yerel çeşit, tüm insanların besin gereksinimlerinin büyük bir kısmını karşılamaktadır.

Dünyadaki insanların üçte birinin beslenmeleri ise önemli ölçüde tahıla ve patatese bağlıdır. Artan nüfusun gereksinimini karşılamak için mevcut bitkilerin ıslah edilerek verimliliklerinin artırılması gerekmektedir.

İlaç sektörünün dünya piyasasındaki değeri yıllık yaklaşık olarak 300 milyar doları bulmaktadır. Bu rakam ilaç sektörünün ekonomik açıdan ne kadar önemli olduğunu belirtir. Bitkisel kökenli tüm ilaçlar yalnız ABD’deki yıllık değeri 20 milyar doların üzerindedir. Bu kadar yüksek rakamların geçerli olduğu bu sektörde, üretilen ilaçların ham maddesinin büyük bir kısmı bitkisel kaynaklıdır.

İlaç firmaları, yeni ürünler üretmek ve çaresi bulunamayan pek çok hastalığın çaresini bulmak amacıyla sürekli araştırmalar yapmakta ve pek çok bitki türünü incelemektedir. Bu çalışmaların sonuç vermesi, çok farklı bitkilerin araştırılabilmesi biyo-çeşitliliğe bağlıdır.

Turizm sektörü de biyo-çeşitlilikten etkilenmektedir. Günümüzde pek çok turist, doğal yaşam alanlarını gezmek ve görmek amacıyla turizm şirketlerine başvurmaktadır. Bu şirketler, misafirlerini doğal ortamlardaki canlı türlerini tanıtarak para kazanmaktadır. Bu sayede doğal ortamlar hem yöre halkı hem de turizm şirketleri tarafından korunmaktadır.

Ülkemizde, bu konumdaki alanlara en iyi örnek Muğla ilimizin Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesidir. Dalyan’da deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasından sonra, burayı ziyaret eden turist sayından tahmin edilenin üzerinde bir artış olması, biyo-çeşitliliğin turizm bakımından önemini kanıtlayan tipik bir örnektir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.