Böbrek, üreter, üretra ve idrar kesesinin görevleri nedir?

Bu yazımızda boşaltım sistemi organlarının görevlerini öğreneceğiz. Boşaltım sisteminin vücut dengesinin sağlanmasında önemli bir yeri bulunmaktadır.

Böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden oluşan bu boşaltım sistemi yapım, yıkım sırasında ortaya çıkan atık maddelerin vücuttan atılmasından sorumludur. Vücut işlevlerinin sürekli olması için hücrelerden atık maddelerin mutlaka atılması gerekir.

Katı ve sıvı atıklar, kan içerisinde erimiş olarak taşınarak böbrekten süzülürler. Bu atıklar üreterler yoluyla idrar kesesine geçerek, belli aralıklarla sidik olarak depolanıp farklı aralıklarla vücuttan dışarıya atılırlar.

Böbrekler: Omurgalılarda bulunan fasulye şeklinde 2 adet boşaltım organlarıdır. 10 cm kadar olabilen böbrekler, boşaltım sisteminin bir bölümünü oluşturmaktadırlar.

Üreterler: Böbrek ile idrar torbası arasında yer alırlar. 25-30 cm uzunluğunda ve 4-7 mm çapında olan kas liflerinden oluşan boru şeklindeki yapılardır. Böbreklerde oluşan idrar bu ince borucuklar vasıtasıyla idrar kesesine ulaşmaktadır.

İdrar kesesi: Yoğun kas liflerinden oluşan idrarın depolandığı ve genişleme özelliği bulunan torba şeklinde olan bir yapıdır.

Üretra : İdrarın idrar torbasından alınarak, vücut dışına atılmasındaki son kanaldır. Kadınlarda 3-4 cm uzunluğunda, erkeklerde ise yaklaşık 10 cm uzunluğundadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.