boşaltım sistemindeki organların görevleri

Bu ödev yazımızda boşaltım sisteminde görevli olan organların işlevlerini ve görevlerini öğreneceğiz. Boşaltım sisteminde esas rol oynayan ve yardımcı görevde bulunan organlar yer almaktadır. Boşaltım sisteminde böbrekler, karaciğer, nefron, üreter, idrar kesesi, üretra, anüs gibi organlar görev almaktadır. Şimdi bu organları görevleriyle birlikte öğrenelim.

KARACİĞER:Kanda bulunan alkol vb. şeyleri alıp daha zararsız üreye çevirip böbreğe yollar.Boşaltım sisteminde olmayan ama yardımcı olan bir organ.
BÖBREK:Kandaki zararlı olan şeyleri süzer.Boşaltım sisteminde 1. olan organımızdır
NEFRON:Böbreğin içinde olan süzme görevi yapan motobilizma.Boşaltım sisteminde olan bir organ değil ama böbreğin içinde
ÜRETER:Böbrekte ki nefronun süzdüğü pis atıkları idrar kesesine gönderir.Boşaltım sisteminde 2. sırada olan bir organ.Bir boru,kanal gibidir.
İDRAR KESESİ:Karaciğerde üreye çevrilen nefron da pis atıkları çevrilen üreterden gelen atıkları bulunduran yer.Boşaltım sisteminde 3. sırada olan bir organ.Bir depo gibi bir yer
ÜRETRA:İdrar kesesinde bulunan pis atıkları anüse gönderen yol.Boşaltım sisteminde 4. sırada olan organ.Üreter gibi bir kanal,bir boro şeklindedir.
ANÜS:İdrar kesisinden üretra yoluyla gelen pis atıkları dışarı atar.Boşaltım sisteminde 5. sırada olan organ.Ayrıca üreme organıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.