Buhar makinesinin icadının tarım dışı ekonomik faaliyetlere etkileri nelerdir?

Buhar makinesinin icadı ile tarımla birlikte birçok sektörde gelişim görüldü. İnsanların iş gücünü arttıran bu makine sayesinde ulaşım, sanayi ve ticaret alanında gelişmeler görüldü. Bu gelişmeler buhar makinesinin insana sağladığı kolaylıklar sayesinde oldu.

Ulaşımda buhar makinesinin önemi

Tren ve gemi gibi ulaşım araçlarında buhardan yararlanıldı. Tren ve gemiler buhar esaslı çalışarak ham maddenin sanayi alanlarına götürülmesini sağladı. İnsanlar ulaşmak istedikleri bölgelere bu araçları kullanarak gittiler. Sanayi kuruluşlarında üretilen ürünler dış pazarlara bu araçlar sayesinde götürüldü.

Sanayide buhar teknolojisinin önemi

Sanayi kuruluşları ham madde temininde ve ürünlerini pazarlamada sorunlar yaşıyordu. Buhar makinelerinin sayesinde gelişen ulaşım araçları üretimin ve pazarlamanın gelişmesine katkı sağladı.

Ticaret alanında buharın motorlarda kullanılmasının yeri

Sanayide üretilen ürünlerin ve insanların yolculuk yapma faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda ticarette önemli bir derece de artış görüldü. Bu sayede ticari gelişim bölgesel olmaktan çıkarak küresel olmaya başladı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.