buharlaşmanın hızlı olduğu denizlerde ve karalarda hangi sonuçlarla karşılaşılabilir

Buharlaşma bir su döngüsü olayı olup denizlerde, karalarda yada başka ortamlarda görülebilir. Bu durum meydana geldiği alanlarda çeşitli değişiklikler oluşmasına neden olur. İşte bu değişimleri kısaca sizlere anlatalım.

Denizlerde su buharlaşması olayı su yüzeyinde olur. Buharlaşan su deniz yüzeyinden ısı alır ve bu nedenle su yüzeyi soğur. Aynı zamanda yüzeydeki su buharlaştığından su yüzeyinde tuz miktarında artış görülür. Çünkü tuz buharlaşmaz ve suda kalır. Fazla miktardaki tuz denizin dibine çökerken aldığı ısıyı da derinliklere doğru taşır.

Sudaki akıntılar nedeniyle ısı farklı bölgelere yayılabilir. Karalarda ise durum biraz daha farklıdır. Toprağın yapısı ve içindeki hava boşluklarının azlığı nedeniyle ısınma toprak yüzeyindeki 5-10 cm’lik bir derinlikte meydana gelir. Ancak bu bölge ısındığı ve soğuduğu için buralarda buharlaşma olur. Sonuç olarak karalar hızlı bir şekilde ısınıp soğurlar. Bu durumda buharlaşma hızlı bir şekilde görülür.

buharlaşma

Buharlaşma karalar ve denizlerde meydana gelirken hızlı bir ısınma ve soğumaya neden olur


Buharlaşma doğadaki bir su döngüsü olup yaygın olarak karalar, denizler ve göllerde görülür. Bu sayede su farklı bölgelere taşınmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.