Burdurun Nüfusunun Az Olmasının Nedenleri

Burdur ülkemizin en küçük illerinden biri olup nüfus yoğunluğu bakımından çok düşük değerlere sahiptir. Burdurun nüfusunun az olmasının başlıca nedenleri ulaşım ağlarına olan uzaklığı, ticaretin gelişmemiş olması ve tarıma elverişli toprakların çok az olmasıdır. Bu şehir özellikle 1995-1997 yılları arasında Ege ve Akdenizin büyük illerine göç vermiştir.

Burdurda tarımsal faaliyetler elverişsiz topraklar nedeniyle oldukça az olup nüfus genellikle şehir merkezinde toplanmıştır. Toros dağları gibi dağları bölgesinde barındıran şehir çok eski geçmişe sahip bir yerleşim yeridir. Son yıllarda Burdurun ulaşım ağı düzeltilse de geçmişte yapılan göçler ve sanayileşmeme nedeniyle şehir nüfusu bir hayli azalmıştır.
burdur
Toprakların kullanılmasına başlanmasına karşın tarım faaliyetleri ne yazık ki bu şehir ve kasabalarında durma noktasına gelmiştir. Sanayileşmeye elverişsiz toprakları ve sanayi ürünlerinin dış pazara, şehirlere gönderilememe durumu nedeniyle bu kentte ticari faaliyetler oldukça az olmuştur. Bu nedenle geçmiş yıllarda Burdur ili nüfus olarak oldukça azalmış ve büyük göçler vermiştir.

Kısaca Burdurun nüfusunun az olmasının nedenleri

  1. Tarıma elverişli toprakların az olması
  2. Sanayileşme için gerekli arazilerin olmaması
  3. Ulaşım şebekesinin son yıllara kadar yapılamaması
  4. Burdurun coğrafi konumu nedeniyle dağlık bir yapıya sahip olması

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.