Buzulların erimemesi için neler yapmalıyız?

Bildiğiniz gibi kutuplarda bulunan buzullar hızla erimekte. Bizler buzulların erimemesi için neler yapmalıyız. Kutuplarda buzulların erimesini nasıl engelleriz gelin birlikte inceleyelim.

Kutuplardaki buzulların erimesi ile birlikte doğal afetlerdeki artış gözle görülür bir hale geldi. Sel felaketleri aşırı yağışlar yada kuraklık gibi doğal afetler artık daha sık görünür oldu. Bunun nedeni elbetteki buzulların eriyerek atmosfere su buharı olarak karışması, denizlerdeki su miktarının artması ve küresel ısınma.

Atmosferde yoğunlaşan su buharı çeşitli bölgelere aşırı yağışlar bıraktığı gibi kimi bölgelere de hiç yağış bırakmıyor. Artık dünyanın birçok yerinde iklimler değişirken kış mevsimlerinde bile kuraklıklar görülebiliyor. Buzulların erimesi ile birlikte asit yağmurları ve aşırı yağışlar artık sıkça görülür oldu.

Sonuç olarak buzullar hızla erimeye devam ediyor ve eriyen buzlar ya denize yada atmosfere su buharı olarak karışıyor. Bu durumu engellemek için neler yapılabilir?

Atmosfere bırakılan sera gazları en aza indirilmeli.
Petrol ürünlerinin kullanımını azaltmalıyız.
Evlerimizde kömür, odun gibi yakıtları değil doğal gaz gibi çevre dostu ürünleri kullanmalıyız.
Kimyasal maddelerin doğaya atılmasını engellemeliyiz.
Ozon tabakasına zarar verici her türlü faaliyeti durdurmalıyız.
Doğa dostu sanayileşme yapmalıyız.
Ormanları korumalı ve çoğaltmalıyız.

Bu durum böyle devam ederse ve buzulların erimesi durdurulamazsa neler olur?

Denizlerdeki su seviyesi hızla yükselerek birçok kara parçası sular altında kalabilir.
Denizlerdeki canlılık değişime uğramak zorunda kalır.
Yerleşim yerleri ve tarım alanları su altında kalabilir.
İklim değişiklikleri kaçınılmaz olur.
Buzullarda yaşayan birçok canlının soyu tükenebilir.
Sel, aşırı yağış ve kuraklık gibi birçok felaket insanlığı tehdit eder.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.