Çalışmak

1.Etkinlik


Çalışmak anahtar kelimesini seçebilirsiniz. Bu kelime ile ilgili bir resim yapınız.

2.Etkinlik


-Hayatımda gördüğüm en temiz, en dürüst insandı.
alnı ak

-Annem, her türlü zorluğa karşı koyup bizi bugünlere getirdi.
göğüs germek

-Ödevlerimi yapınca içim huzurla doldu.
gönlü rahat

3.Etkinlik


a.İkinci soruda anlamlarını bulduğunuz kelime gruplarını birer cümlede kullanınız. Cümleleri verilen bölümlere yazınız.
Alnı ak bir insandı.
Sorumluluklarını yerine getirenler gönlü rahat insanlardır.
Karşılaştıkları zorluklara göğüs gerenler başarılı olurlar.

b.Noktalı yerlere yukarıdaki cümlelerin içinde geçtiği kısa bir paragraf yazınız.

Ayşe herkes tarafından sevilen alnı ak bir insandır. İlk okul ona çok zor gelsede ödevlerini yaparak gönlü rahat bir şekilde eğitimini sürdürdü. Karşılaştığı zorluklara göğüs gerdi ve bu zorlukların üzerine gitti. Böylece okuldaki en başarılı öğrenci oldu.

4.Etkinlik


Çalışmak şiirinde insanların ne şartlarda ve niçin çalıştığı anlatılmıştır.

Çalışmanın önemi çalışmak şiirinin ana duygusudur.

5.Etkinlik


1.Fotoğraf: Yer altında zorlu koşullarda çalışıyorlar.
2.Fotoğraf: Tarım alanında güneş altında çalışıyorlar.
3.Fotoğraf: Öğretmenlik mesleğinde çalışıyor. Okul ortamında çalışıyor.
4.Fotoğraf: Doktorluk alanında çalışıyor. Hastane veya özel yerinde çalışıyor.

6.Etkinlik


a.Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını “Çalışmak” şiirinden bulup altlarındaki kutucuklara yazınız.
beyaz = ak
güç = zor
ket = engel
çabalamak = uğraşmak
yurt = vatan

b.”Çalışmak” şiirinden aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlarını bulunur. Karşılarına yazınız.
ölmek = yaşamak
kolay = zor
çirkin = güzel
kaybetmek = kazanmak
kötü = iyi
boş = dolu
kara = ak
dış = iç

7.Etkinlik


Köylerde tarımla uğraşan kişiler zorluklara göğüs gererek üretim yaparlar. Hem vatan için hem de kendileri için ürünler üretirler.

8.Etkinlik


Çalış kendin için
Çalış gelecek için
Sağlıklı olmak, güzel yaşamak
Hepsi çalışmanın eseri.

9.Etkinlik


Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.