Canlılar Hücre Sayısına Göre Kaça Ayrılır Örneklerle?

Canlılar hücrelerden meydana gelip bu canlılar hücre sayılarına göre gruplara ayrılırlar. Hücre sayısına göre canlılar iki gruba ayrılır. Bunlar tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılardır. Öncelikle hücre nedir bunu tanımlayalım. Hücre bir canlının işlevsel ve yapısal özelliklerini taşıyan en küçük birimi olarak tanımlanabilir.

Tek Hücreli Canlılar

Bu canlı türleri tek hücreden oluşup bütün işlevlerini bu hücre içerisinde gerçekleştirirler. Beslenme dolaşım boşaltım gibi tüm yaşamsal fonksiyonları bu hücre içerisinde olur. Tek hücreli canlılara örnek olarak bakteri, amip ve paramecium verilebilir. Gelişmemiş ve fazla özelliği olmayan bir hücre tipidir.
hücre
Çok Hücreli Canlılar

Bu canlı türleri adından da anlaşılabileceği gibi çok sayıda hücreden oluşurlar. Hücreler birbirleriyle koordineli olarak çalışır ve bir araya gelerek doku, organ gibi birimleri oluştururlar. Çok hücreli canlılar gelişmiş varlıkları oluştururlar. Çok hücreli canlılara insanlar, hayvanlar, bitki ve mantarlar örnek olarak verilebilir.

Hücreler canlının yapısına göre farklı organeller barındırırlar. Örneğin bitki hücresinde fotosentez yapma özelliği olan klorofil bulunurken insan hücresinde bulunmaz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.