Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Canlılar Hücre Sayısına Göre Kaça Ayrılır Örneklerle?

Canlılar hücrelerden meydana gelip bu canlılar hücre sayılarına göre gruplara ayrılırlar. Hücre sayısına göre canlılar iki gruba ayrılır. Bunlar tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılardır. Öncelikle hücre nedir bunu tanımlayalım. Hücre bir canlının işlevsel ve yapısal özelliklerini taşıyan en küçük birimi olarak tanımlanabilir.

Tek Hücreli Canlılar

Bu canlı türleri tek hücreden oluşup bütün işlevlerini bu hücre içerisinde gerçekleştirirler. Beslenme dolaşım boşaltım gibi tüm yaşamsal fonksiyonları bu hücre içerisinde olur. Tek hücreli canlılara örnek olarak bakteri, amip ve paramecium verilebilir. Gelişmemiş ve fazla özelliği olmayan bir hücre tipidir.
hücre
Çok Hücreli Canlılar

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.