Canlılar neden solunum yapar kaç çeşit solunum vardır?

Canlılar hücrelerde besinlerin oksijen yardımı ile parçalanmasını sağlamak için solunum yaparlar. Oksijen besin ile birlikte hücrede bulunan mitokondri organelinde enzimler vasıtasıyla parçalanır. Oksijen ile besinlerin reaksiyona girmesini sağlayan enzimlerdir.

Oksijenin hücrelere gelmesi ise ancak solunum ile gerçekleşir. Solunum sayesinde enerji elde edilirken sonuçta karbondioksit ve su meydana gelir. Ortaya çıkan karbondioksit akciğerler vasıtasıyla vücut dışına atılırlar. Su ise vücutta kullanılır.

Mantarlar gibi bazı canlılar ise oksijenli solunum yapmazlar. Onlar fermantasyonu kullanarak oksijensiz solunum meydana getirirler. Oksijensiz solunum gelişmemiş canlılarda kullanılır. Sonuç olarak solunum türleri oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olmak üzere ikiye ayrılır.

Canlılar enerji elde etmek ve besinleri kullanabilmek adına solunum yaparlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.