canlıları cansızlardan ayıran ve tüm canlılar için geçerli olan özellikler

Canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran ve tüm canlılar için geçerli olan bir takım ortak özellikler bulunur. Bu özelliklere kısaca canlıların ortak özellikleri de denilir.

Canlıların cansız varlıklardan farklı olan ve hepsinin taşıdığı özelliklerin listesi şu şekildedir;

 • Tüm canlılar hücrelerden meydana gelmektedir.  Kimisi tek hücreli kimisi çok hücrelidir. Biz insanlar çok hücreli varlıklarız.
 • Bütün canlılar dolaylı yada direk yoldan beslenirler. Yaşamlarını sürdürebilmek adına beslenmeye ihtiyaç duyarlar.
 • Enerji üretmek tüm canlıların ortak özelliklerinden biridir. Biz insanlar enerji üretmek için oksijenli solunum yaparız.
 • Canlılar belirli dönemlerde büyür ve gelişirler.
 • Canlı varlıklar hareket ederler. Şimdi diyeceksiniz ki bitkilerde canlıdır nasıl olur da bitkiler hareket eder. Bitkilerin hareketi ışığa doğru yönelme hareketidir.
 • Atık maddeleri canlının dışına atması ortak özelliktir. Örneğin bitkiler atık maddelerini yapraklarını dökerek boşaltırlar.
 • Canlı varlıklar eşeyli ve eşeysiz üreme şekillerini kullanarak çoğalırlar.
 • Canlı varlıklar uyarılara tepki verirler. Cansız varlıklar ise tepkisizdir.
 • Canlılar bulundukları ortam koşullarına uyum sağlarlar. Buna adaptasyon denir.
 • Canlı varlıklarda organizmalar mevcuttur.
 • Canlı varlıkların tümü ribozom organeli taşırlar ve bu organelle protein sentezi yaparlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.