Çatomların kuruluş amaçları nelerdir?

İlk olarak ÇATOM un tanımını yaparak konumuzu anlatmaya başlayalım. Çatom yani açılımıyla Çok Amaçlı Toplum Merkezi anlamındadır.

GAP İdaresi tarafından yönetilen sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını yoksulluğu azaltma yolları, katılımcı yaklaşımların teşvik edilmesi, kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar ve ayrıca bütün bu çalışmalarda dezavantajlı grupların ve cinsiyet gözetilmesi yönünde bir çok projeler yürütülmektedir.

Bu alanlarda yürütülen çalışmaların en önemli olanlarından birisi de Çok Amaçlı Toplum Merkezleri yani ÇATOM lar projesidir.

GAP Bölgesinde 1995 yılından itibaren açılmaya başlanmış olup hedef kitlesi genç kız ve kadınlar olan halen GAP Bölgesinde bulunan 9 ilde 30 adet ÇATOM bulunmaktadır.

Kuruluş amaçlarına gelecek olursak. Kadınların sorunlarının farkına varmalarına, çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat vermek, kadınların kamusal alana daha fazla katılımlarını sağlamak ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamaktır.

Temel ilkelerinden biride kadınlara yapacaklarını değilde hangi koşullarda neler yapılabileceğini onlara göstermektir. Çünkü yapılan araştırmalar neticesinde yoksulluktan en fazla etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğu belirlenmiştir.

Çatom’ larda uygulanan programları sıralayacak olursak. Eğitim Programları, Sağlık Programları, Gelir Getirici ve Kadın Girişimciliğini Destekleyici Programlar, Okul Öncesi Eğitim Programları, Çocuk Okuma Odaları, Sosyal Destek Programları, Sosyal Sorumluluk Programları, Kültürel-Sosyal Etkinlikler gibi programlar uygulanmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.