Çevre Hesaplamalarının Kullanıldığı Meslekler

Özellikle matematik ve geometri derslerinde sıkça kullandığımız çevre hesaplamaları günlük hayatta birçok meslek dalında da kullanılmaktadır. Derslerde gördüğümüz kare, üçgen, dikdörtgen, yamuk yada daire gibi çeşitli türlerdeki şekiller mimarlık, tapu kadastro, mühendislik gibi bazı meslek dallarında kullanılır.

Çevre uzunluklarını ölçmeyi gerektiren mesleklerin başında marangozluk ve terzilikte gelir. Örneğin bir terzi dikeceği elbisenin ölçülerini kişinin çevresini ölçelerek alır. Özellikle bel kısmını metre ile ölçerek dikkatli bir şekilde elbiseyi diker. Diğer bir örneğimiz olan marangozlar ise yapacakları araç yada gereci oluşturan çeşitli parçaları bazı şekillerden oluştururlar. Kimi zaman üçgen, kimi zaman daire bir tekerlek kullanan marangozlar çevre hesaplamalarından yararlanarak şekli oluşturur.
cevrehesaplama
Fakat çevre uzunluklarını ölçmeyi gerektiren meslek dallarından en önemlisi tapu kadastro ve mimarlıktır. Bildiğiniz gibi yeryüzüde çeşitli şekillerden oluşmuştur. Tapu kadastro memurları arazileri ölçüp tanımlarken çevre hesaplama yöntemlerinden yararlanır.

Mimarlar ise oluşturacakları yapıyı çeşitli hesaplama yöntemlerine göre oluştururlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.