Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız

Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunluğundan dolayı doğal zenginliklerimiz her geçen gün azalmakta çevre kirliliğini ortaya çıkarmaktadır.Bu sadece TÜrkiye de değil tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir.İnsan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.
Günümüzde küresel ısınma ve iklim farklılıkları meydana gelmeye başlamıştır.Bunun sonucunda canlı türleri tükeniyor insanın doğaya verdiği zarar da eklenince sorunlar daha da fazlalaşıyor.
Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız. Birgün değil her gün yapmalıyız.
Başlıca cevre sorunları hava ,su ve toprak kirliliğidir.
Denizlerin,göllerin nehirlerin zararlı atıklarla kirletilmesi su kirliliğini meydana getirir.Bu zararlı atıkları bilinçli yada bilinç insanların attığı gibi ;sanayi kuruluşların atık malzemelerini direk suya bırakabildiği görülmektedir.Bu kirlilikle deniz hayvanlarının yaşam ortamları kaybolur.
Hava kirliliğinin büyük bir bölümü taşıtlardan çıkan egzoz gazı ve sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan dumanlar oluşturmaktadır.Evlerde bacalara filtreleme yapılması gerekir.Kirli hava solunum yolu hastalıklarını artırır hatta ölümlere bile sebep olabilir.
Toprak kirliliği ise zararlı ilaç ,atık ve gübrelerle toprağın çoraklaşması tarımın elverişsiz hale gelmesidir.Çiftçiler hangi cins toprağa hangi gübre kullanacağını bilmeli bu konuda bilinçli olmalıdır.

Çevremizi korumak ve temiz tutmak için

Biriken çöpler hemen kaldırılmalı gerekli çöp kutularına atılmalıdır
Kanalizasyondaki patlamalar hemen ilgililere bildirilmelidir
Yakıtların tam yakılması sağlanmalıdır.
Gereksiz yere araç kullanılmamalıdır.
Zaralı hayvan ve böceklerin çoğalmaları engellenmelidir.
Sokağa kesinlikle çöp atılmamalıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.