Çevre kirliliğinin ülkemizde ve dünyada yarattığı sorunlar

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da çevre kirliliği sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunları ortaya çıkmasındaki temel etken insanoğludur. Kendi yaşam alanını genişletmek yada daha rahat bir konuma getirmek için çevreyi kirletmekte bütün insanların sağlığını etkilemektedir.

Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, sanayileşmedeki plansızlıklar ,nükleer denemeleri, bölgesel savaşlar ve kimyasal ürünlerin günümüzde daha fazla kullanılması çevre kirliliğine neden olmakta ve çevre sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

Yapılan araştırmalarda ülkemizdeki çevre kirliliğinin %50 sinin son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymuştur. En önemli sebebi ise hızlı nüfus artışının olmasıdır.

Kirlilikten dolayı toprağa zararlı maddeler karışmaktadır. Topraktan da yer altı sularına karışmaktadır. Çöplüklerden çıkan gazlar sadece ülkemizde değil dünyanın da sorunudur. Çünkü dünya atmosferine zarar vermektedir.

Hayvan türleri de iyice azaldığından dünya ekosistemi iyice bozulmaktadır. orman tahribatları da ihmal ,dikkatsizlik ve bilinçsizlik yüzünden ülkemiz ve dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. ekosisteme zarar verdiği gibi insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. çünkü temiz hava alanları ve oksijenin bol olduğu ormanlık alanlar yok olmaktadır.

Çevreyi kirletende bizleriz teniz tutacak olanda,o yüzden sadece birey olarak çevreyi temiz tutmak yeterli değildir. Ailemizi ,arkadaşlarımızı da bu konuda uyarmamız gerekir.Bu konuda söylenebilecek en güzel söz ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM ,TUTMAYANLARI UYARALIM

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.