Çevre sorunlarına karşı sorumluluklarımız nelerdir?

     Farklı nedenlerden dolayı havanın ve suyun kirlenmesi.atıkların birikmesi,küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, doğal afetler vb. sorunlar ile karşı karşıyayız günümüzde. Bu sorunların giderilmesi için evrensel ve bireysel olarak neler yapmamız gerektiği üzerinde duracağız bu yazımızda.

     İçerisinde yaşadığımız dünya ya da evren sadece insana değil insan dışındaki diğer varlıklara da ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla var olan her şey bir bütün olarak ele alınmalıdır. İnsan bu bütünlük içerisinde sadece bir parçadır. Yani sadece insanın yanında diğer parçalarda vardır ki bunlar da diğer varlıklardır. Bu varlıklarında evrende birçok hakkı vardır. Ve bu hakların da korunması ve sahip çıkılması gerekiyor. Çevre ve insan ilişkisi yıllar geçtikçe özellikle de günümüzde bozulmaya başlamıştır. Canlı hakları korunmaya çalışırken çevre sorunları büyük bir ihmal haline gelerek artmaya başlamıştır. Ve bu ihmal insan dahil bütün varlıkların bugününü ve geleceğini  tehlikeye sokmaktadır. İşte tam bu noktada en büyük sorumluluk,evrendeki en muhteşem varlığa-insana- düşmektedir. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olup ona göre çevreye karşı tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

     Peki nedir bu sorumluluklarımız? örnekler üzerinde açıklamaya çalışalım. Önce kendimizi sorgulamakla başlayalım… Biz ne kadar çevremize karşı sorumluyuz? Çevremizi ne kadar koruyoruz? Ya da hiç kirletmiyor muyuz?.. Bunları sorduktan sonra diğer insanları sorgulamaya geçebiliriz. Neden diğer insanlar çevrelerini bu kadar kirletiyorlar? Biz neden buna sessiz kalıyoruz? Ne yapmalıyız peki? En basitinden sokağa çöp atarak çevreyi kirleten birini görünce uygun bir dille uyarabiliriz. Bunu yapacak yetkiye sahip değilsek o çöpü alıp çöp kutusuna atarak örnek bir davranış sergileyebiliriz çevreye karşı. Başka bir örnek verecek olursak,hayvanları korumak adına da bir şeyler yapabiliriz. Mesela deniz kirliliği büyük bir sorun haline gelmiştir günümüzde. Bu kirlilik çevreden çok denizdeki canlılara zarar vermektedir. Burada da bize düşen sorumluluk; denize çöp atanları,deniz kenarında piknik yapanları, denize atık su dökenleri… uyarmak,yetkililere bildirmek ve uygun tedbirler almaktır. Bunu gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Fakat asıl bilmemiz gereken tüm örneklerde de görüldüğü üzere en büyük sorumluluk bizlere düşmektedir. Herkes sorumluluklarını bilip yerine getirirse çevre kirliliğinin de en az %50 azalacağından eminim.

     Elimizden gelenin fazlasını yaparak çevre sorunlarının giderilmesine büyük bir katkı sağlayabiliriz. Bunu örnekler üzerinde de açıklığa kavuşturduk. Yani tüm bunlar bizim elimizde. Yeter ki sorumluluklarımızın bilincinde olalım ve çevremizi koruyalım. Şunu da unutmayalım ki sadece insanın değil diğer varlıklarında evrende yaşama hakkı vardır…

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.