Çiftçiler bizler için neler yetiştirirler?

Geçmişten günümüze çiftçiler insanlar için üretim yaparlar. Meyve, sebze, tahıl gibi birçok gıda maddesi çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Ancak yetiştirilen bu ürünlerin gereğinden fazla kullanılması ile bazı sorunlar meydana gelebilir.

Çiftçi geçimini toprağı ekip ve işleyerek sağlayan kimsedir. Toplumların ihtiyaçları olan gıda maddelerini üreterek hayatını kazanır. Çevrenizde gördüğünüz her gıda maddesinde az yada çok çiftçilerin katkısı vardır. Üretimin birinci basamağı olan çiftçiler ülke dinamiklerinden biridir.

Üretimin fazla yapıldığı ülkelerde tarım ürünlerinin gereğinden fazla kullanılması ile bazı sorunlar oluşur. Bu sorunların başında sağlık ve israf gelir. Yapılan yüksek üretim nedeniyle gıdalar tüketilemez ve artanı çöp olur. Çünkü tarım ürünleri ham madde halinde uzun süre saklanamaz.

çiftçi

Çiftçiler sadece tarımla değil aynı zamanda hayvancılık ile uğraşırlar


Sağlık açısından en büyük sorun ise üretimin bol olması nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının düşük olması, bu nedenle toplum tarafından yüksek miktarda tüketilmesidir. Hal böyle olunca aşırı yemek nedeniyle toplumda obezite, tansiyon gibi çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.