Çıkarma İşleminin Özellikleri Nelerdir

Bu yazımızda çıkarma işleminin genel özelliklerinden bahsederken çıkarma işleminin nasıl yapıldığını da öğreneceğiz. Çıkarma işlemi esas olarak bir sayıdan yine belli olan bir sayı kadar geriye sayarak elde edilen sonuçtur. Kısacası elimizdeki x sayısından y kadar sayıyı çıkardığımızda elde ettiğimiz z sayısı bir çıkarma işlemi sonucudur.

x-y=z Bu terimde x eksilen y çıkan z ise kalan olarak adlandırılır. Bir çıkarma işleminde çıkan ve kalan toplandığında eksilen sayısını vermelidir ki işlemin doğru olduğu anlaşılsın. Kısacası verdiğimiz örnekte y+z=x işte buna çıkarma işleminin sağlaması denir.
cıkarma
Çıkarma işleminin genel özelliklerini sayılarla öğrenelim;

46-12=34 Bu işlemde 46 eksilen 12 fark 34 ise kalandır. Bu işlemin sağlaması ise kalan ve farkın toplanmasıyla eksilenin elde edilmesi şeklinde yapılır. Yani işlemin sağlaması 12+34=46’dır.

Çıkarma işleminde etkisiz eleman ise sıfır (0) sayısıdır. Sıfır çıkarma işleminde herhangi bir sayıdan çıkarılsa da sonuç yine aynı olur. Örneğin;

46-0=46 görmüş olduğunuz gibi sıfır çıkarma işleminde herhangi bir etki göstermemiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.