çimlenmede etkisi olmayan ışık neden büyümde etkilidir?

Çimlenme esnasında ışığın herhangi bir etkisi olmazken ışık büyüme sürecinde oldukça etkilidir. Çimlenme esnasında ışık toprak yüzeyine vurduğu ve çimlenmenin toprak altında olmasından dolayı herhangi bir etki yapamaz. Fakat ışık bitkinin büyümesi esnasında çok büyük rol oynar.

Bitkiler büyümek ve gelişmek için ışığa ihtiyaç duyarlar. Bunun nedeni ışık sayeside fotosentez yaparak kendilerine besin yapmaları ve gelişmeleridir. Bitkiler ışıktaki enerjiyi kullanarak karbodioksit ve suyu birleştirip kendilerine organik besinler üretirler. Eğer ışık olmasaydı fotosentez olayı gerçekleşmez ve bitkiler büyüyemezdi.

Zaten bunun en açık örneği bitkilerin ışığa doğru yönelme hareketleridir. Örneğin ayçiçeği bitkisi ışıktan en iyi derecede faydalanmak için güneşle birlikte hareket eder. Güneş gün içerisinde yer değiştirirken ayçiçeği bitkiside güneşe doğru dönerek gün boyunca kendini besler.

Çimlenme esnasında ışığın herhangi bir etkisi yoktur. Zaten çimlenme toprak altında olur ve yeni çimlenen bitki fotosentez yapamaz. Bu nedenle ışığa ihtiyacı yoktur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.