Çocuğun Düzelttirdiği Minare Etkinlikleri

1.Etkinlik

Aşağıda verilen kelimelerle birer cümle kurunuz.

minare: Minareleri mahyalar süslüyordu.

mimar: Bu camiyi yapan usta bir mimar olmalı.

2.Etkinlik

Dinlediğiniz bölümden sonra metinde neler olduğunu tahmin ediniz. Tahminlerinizi yazınız.

Tahminimce o minarenin adı bundan sonra eğri minare olarak kalmıştır. Mimar Sinan ne kadar düz bir minare yapsa bile yaşanan olaylardan sonra bu hikaye ile birlikte halk arasında minare böyle anılır olmuştur.

3.Etkinlik

Aşağıdaki 5N 1K sorularını cevaplayınız.

1. Çocuk, minareye “eğri” deyince Mimar Sinan ne yapmış?

Çocuğu kırmamak ve fikrine değer vermek için onu ciddiye almıştır.

2. Mimar Sinan, çocuğun söylediklerini niçin önemsemiş?

Çocuğun görüş ve fikirlerine önem verdiğini göstermek için.

3. İşçiler, ipi nereye bağlamışlar ?

Minareye bağladılar.

4. Mimar Sinan, çocuğa nasıl davranmış?

Onu hoşgörü ile karşılamış ve isteğini yerine getirmiş.

5. Çocuk, Mimar Sinan’a ne zaman seslenmiş?

Sabah saatlerinde çocuk seslenmiş.

6. Süleymaniye Camisi kim tarafından yapılmış?

Cami Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

4.Etkinlik

Okuduğunuz metnin ana fikrini yazınız

Ana fikir: Toplumdaki herkesin, büyük, küçük demeden fikir ve görüşlerine önem verilmelidir. Bir çocuk bile olsa Mimar Sinan onunda minarenin doğru olduğunu kabul etmesi için böyle birşey yapmıştır. Yoksa minare iple bağlanıp çekildiğinde ne düzelir nede devrilir.

5.Etkinlik

Aşağıdaki metni okuyunuz. Verilen kelimeleri uygun olan noktalı yerlere yerleştiriniz

Bir çocuk Mimar başı’na minare eğri  dedi. Mimar başı minarenin düzgün olduğunu biliyordu. Mimar başı bir işçiyi minareye çıkarıp ip bağlattı. İşçiler ipi çekip bıraktılar. Sonra işçiler minareden indiler Mimar Sinan’ın yanına geldiler.

6.Etkinlik

Mimar Sinan ile karşılaşsaydınız ona neler sorardınız? Yazınız.

Mimar Sinan’a kesinlikle bu güzel eserleri nasıl yaptığını sorardım. Kendisinden sonra gelen nesillere bu yeteneğini öğretip iyi bir miras bırakmak için neler yaptığını sorardım. Camiler dışında başka ne gibi eserler yaptığını, yapımlarının ne kadar sürdüğünü merakla Mimar Sinan’a sorardım.

7.Etkinlik

Mimar Sinan’ın eserlerinden birinin resmini çiziniz.

süleymaniye

Mimar Sinan’ın en güzel eserlerinden biri Süleymaniye Camii

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.