Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

çocuk olarak sahip olduğumuz haklar nelerdir

Biz çocuklar her birey gibi bazı haklara sahibiz. Kanunen ve ahlak kuralları gereği her çocuk sağlık, barınma, korunma ve eğitim gibi haklara sahiptir. Çocuk hakları ne yazık ki günümüzde ihlal edilmekte özellikle geri kalmış ülkelerde cinsel istismar, suça bulaşma gibi olaylar meydana gelmektedir.

Birleşemiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği ülkeler çocuklara karşı şu sorumlukları taşırlar;

Katılım hakkı
Yaşama ve gelişme hakkı
Ayrım gözetmeme
Çocuğun yüksek yararı

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.