çocuk olarak sahip olduğumuz haklar nelerdir

Biz çocuklar her birey gibi bazı haklara sahibiz. Kanunen ve ahlak kuralları gereği her çocuk sağlık, barınma, korunma ve eğitim gibi haklara sahiptir. Çocuk hakları ne yazık ki günümüzde ihlal edilmekte özellikle geri kalmış ülkelerde cinsel istismar, suça bulaşma gibi olaylar meydana gelmektedir.

Birleşemiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği ülkeler çocuklara karşı şu sorumlukları taşırlar;

Katılım hakkı
Yaşama ve gelişme hakkı
Ayrım gözetmeme
Çocuğun yüksek yararı

Ayrıca Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi tarihte ilk kez çocukları korumaya ve onların bazı hakları olduğunu dile getiren ilk resmi belgedir. Bu belgeye göre;

Çocukların doğal olarak büyüyüp gelişmesi
Aç çocukların beslenmesi
Hasta çocukların tedavi edilmesi
Terk edilen sahipsiz çocukların bakılması
Herhangi acil bir durumda ilk müdahale çocuğa yapılması
Çocukların istismara karşı korunması
Eğitim hakkına sahiptir

Bu bildirge ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.