Çocukuluğunda yaşadığı yer ve okuduğu okullar Atatürk’ün yaşamını ve kişiliğini nasıl etkilemiştir?

Hepimiz çocukluğumuzda farklı yer ve okullarda eğitim gördük. Tıpkı biz gibi Atatürk’te farklı yer ve okullarda eğitim görmüştür. Babasının mesleği gereği yer değiştiren Atatürk başarılı bir öğrenci olmuş birçok okulda eğitim görmüştür.

Atatürkün farklı okul ve yerlerde eğitim görmesi onun yaşamını ve kişiliğini doğrudan etkilemiştir. Öyle ki farklı kültürleri, farklı fikirleri bu sayede tanıyarak kendini geliştirmiştir. Atatürk aşağıdaki okullarda eğitim görmüştür.

Mahalle Mektebi
Şemsi Efendi Okulu:
Selanik Mülkiye Rüştiyesi:
Selanik Askeri Rüştiyesi:
Harp okulu
Harp akademisi

Bu okullar hep farklı yerlerde bulunmuştur. Bu nedenle Atatürk farklı insanları tanımış farklı eğitim türlerini görmüştür. İnsan doğası gereği büyüdüğü, gördüğü ve yaşadığı şeylerden etkilenir. İşte bu nedenle Atatürkte okuduğu her okuldan, yaşadığı her yerden kendine önemli şeyler katmıştır.

Atatürkün yaşadığı ve okuduğu okullar onun kişiliğini geliştirmesine yardımcı olmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.