Coğrafi Şartların Ekonomiye Etkisi

Ekonomi bir bölgenin ticari ve sosyal gelişim açısından en önemli unsurların başında gelir. Büyük kentlerde ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması sanayi ve ticaretin gelişmiş olmasındandır. Lakin bu iki birim ancak coğrafi şartların iyi olduğu yerleşim yerlerinde bulunur. Doğal olarak coğrafi şartlar yerleşime müsait olursa sanayi ve ticaret alanları oluşabilir.

Örneğin bir köyü ele alalım. Eğer bir köy coğrafi olarak yağış almayan, dağlık ve kurak bir yerde kurulmuşsa burada ekonomik kazanç sağlayacak tarım ve hayvancılık yapılamaz. Çünkü kurak şartlarda ağaç yetiştirmek ve hayvan otlatmak imkan vermez.

Sanayi için düşünecek olursak bir dağ yamacına fabrika kurmanın zor olduğunu göz önüne getirebiliriz. Arazi sarp ve kayalıksa üretim yapılacak bir alan oluşturulamaz. Bu nedenle coğrafi şartlar dolaylı ve direk olarak örneklerde anlattığımız gibi ekonomiye etki eder.

Marmara bölgesinin tarıma elverişli arazileri ve ticari, sanayi inşalar yapılabilecek konumda olması nedeniyle ekonomisi gelişmiştir. Ayrıca Marmara Bölgesinin coğrafi özelliklerinden biri olan deniz ticaretin gelişimine büyük katkı sağlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.