çöp sorununun çevre ve insanlar üzerindeki etkileri

Çöp sorunu çevre ve insan üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Özellikle toplumumuzda çöplerin sokağa atılması, caddelerin ve doğal yaşam alanlarının kirletilmesi gibi önemli sorunlar mevcuttur. Çöp konusu ne yazık ki hala ülkemizde topluma aşılanmış bir sorun değildir. İnsanlar hala sokaklara yedikleri içtikleri şeylerin çöplerini rastgele atmaktadırlar. Oysa ki günümüzde çok kısa aralıklarla çöp kutuları mevcuttur.

Çöp sorunu giderek artan nüfus ile birlikte hızla büyüyen bir sorun olmakta. Çünkü insan nüfusu arttıkça tüketimde hızla artıyor ve ortaya çıkan çöp yığınları büyüyor. Zaten henüz alışkanlık edinemediğimiz çöp ayrıştırma işlemi evlerde yapılması gerekirken çöplüklerdeki geri dönüşüm tesislerinde yapılıyor. Olması gereken ise geri dönüşüm tesislerinin sayısının arttırılması, halkın hangi ürünlerin geri dönüşebileceği konusunda bilgilendirilmesi ve toplumun bu işi kendi evinde yapması konusunda bilinçlendirilmesidir.
çöp
Bu şekilde doğaya karışan çöp miktarları giderek azalacak hem çevremizi koruyacağız hemde sağlıklı bir çevre edineceğiz. Bizler evlerimizde şişe, kağıt, plastik gibi çöplerimizi ayrı poşetler halinde geri dönüşüm kutularına atarak doğaya büyük katkı sağlayabiliriz. Çünkü bu ürünler işlenerek yeniden kullanılabilir ve doğaya katılmaları engellenebilir.

Bir insanın medeniyeti yaşadığı sokaklar ve mahalleden belli olur derler. Bunun nedeni insanın temizliği ile kültürünün eşdeğer gitmesidir. Bu nedenle çöp sorununa daha dikkatli yaklaşmak ve bu soruna el atmamız gerekir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.