Cos ve sin teoremlerini ve nerde nasıl kullanıldığına ilişkin örnek verebilirmisiniz?

Cosinüs ve sinüs teoremleri hayatımızda sıklıkla kullandığımız teoremler olmasa da bazı alanlarda genel olarak kullanılır. Özellikle inşaat ve alan hesaplamalarının yapıldığı meslek dallarında bu teoremleri kullanırız. Mimari planlar oluşturulurken cosinüs ve sinüs teoremleri kullanılarak hesaplamalar yapılır.

Bu teoremleri kullanan bir diğer meslek dalı ise tapu ve kadastro memurlarıdır. Arazilerin hesaplamalarını yaparlarken eğer arazi üçgen şeklinde ve dik üçgeni anımsatıyorsa iki kenarı biliniyorsa üçüncü kenar için bu teoremlerden yararlanılır.

Cosinüs ve sinüs teoremleri birer dik üçgen teoremi olup matematiksel formüllerin olduğu alanlarda sıkça karşımıza çıkarlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.