Cumhuriyet döneminde toplumsal alanda yapılan inkılapların amaçları

Türkler tarih boyunca çağın ,kültürün ve iklimin özelliklerine göre değişik kıyafetler giymişlerdir. Osmanlı İmparatorluğunda çok değişik kıyafetler giyilmekteydi. Bazı padişahlar toplulukların giyeceği kıyafetleri fermanlarla belirlemeye çalışmışlardır.

Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Toplumsal alanda da yenilikler yapılmasından yanaydı. Bununla ilgili ilk olarak; kıyafet değişikliğini çağdaşlığın bir şartı olarak görüyordu. Bir zihniyetin devamı olarak görülen fesin atılması ile kıyafet değişikliği başlatıldı.

Devlet memurlarına şapka giyme zorunluluğu getirilmiştir. Yasa haklın şapka giymesini zorunlu kılmamış fesi yasaklamıştır.Kadın kıyafeti ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmamıştır.

Arkasından hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun din adamlarının mabet ve ayinler dışında dini kıyafet giymeleri de yasaklanmıştır.

Toplum gelişmesini engelleyen kurumlara dönüşmüş olan tarikatlar arasındaki mücadele toplum yapısını bozmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak da şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, falcılık ve üfürükçülük yasaklanmıştır.

1934 yılında çıkarılan bir kanunla Hacı ,Hafız, Molla, Efendi gibi ayrıcalık belirten unvanlar yasaklanış bunun yerine Soyadı kanunu getirilmiştir.

1Ocak 1926 yılında n itibaren yeni saat sistemi ve miladi takvime geçilmiştir. Hafta tatili Cumadan Pazara alındı. Arşın ,endaze ,okka gibi ölçüler yerine metre ve kg kabul edilmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.