Cumhuriyetçiliğin özellikleri

Bu yazımızda cumhuriyetçiliğin özelliklerinden sizlere bahsedeceğiz. İlk olarak cumhuriyetçilik nedir tanımını yapalım.Cumhuriyetçilik, halkın kendi yöneticilerini seçmesi ve çoğunluk idaresinin ülke yönetimine yansımasıdır.

Cumhuriyet bir devlet biçimidir. Egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu bir devleti ifade eder. Cumhuriyette ,egemenlik yetkisini kullananların tümünün halkın seçimine dayanması zorunlu değildir. Çünkü temel kara organları seçimle gelir. Anayasanın 10. maddesinde ifadesini bulmuş olan eşitlik ilkesi Cumhuriyetçiliğin doğal bir sonucudur. Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu ifadesi 1924 ve 1961 Anayasalarının değiştirilemez hükümleridir.

Önemli bir ayrıntı her Cumhuriyet demokratik değildir. Azınlığın irade ve çıkarların gözetilmesi oranında demokrasi oluşur.

Atatürk’e göre Cumhuriyet ve Egemenlik ise şöyledir:

Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi Cumhuriyettir.

Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk’e göre en ileri devlet ve hükümet biçimidir.

Cumhuriyet ulusun tamamına aittir başkasına devredilemez.

Cumhuriyette egemenlik doğrudan kullanılmalı ve herkes eşit olarak faydalanmalıdır.

Cumhuriyetin nitelikleri arasında milliyetçilik ilkesine de yer verilmiştir. Atatürk milliyetçiliği; ırkçılığı reddeden , insancıl , barışçıl, birleştirici, bütünleştirici bir milliyetçilik anlayışına dayanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.