Cumhuriyetin Bekçilerine

cumhuriyet

1.Etkinlik


Milli mücadele denildiğinde aklıma esaretten kurtulmak, bağımsızlığını elde etmek isteyen bir halk geliyor.

2.Etkinlik


1.Devlet
2.Meclis
3.Cumhuriyet
4.Yönetim

3.Etkinlik


işgal:Dış güçler tarafından ele geçirilmesi
egemenlik: bağımsız ve hür millet
vatandaş: bir ülkenin bireyleri
demokratik: demokrasiye uygun
tamim:kanun ve yasaların uygulanması adına yol göstermek, aydınlatmak anlamına gelir.
eser:emek verilerek ortaya çıkan ürün.
emanet etmek: geri alınmak üzere verilme olayı
muhafız: koruyucu

Ülkemizi dış güçler işgal etmeye çalıştı.
Egemenlik bizim en büyük değerimizdir.
Vatandaşlar bu olayı protesto etti.
Demokratik bir toplum ilerleyebilir.
Yasanın uygulanması ve anlaşılması için tamim yayımlandı.
Eseri ile gurur duydu.
Sınava girmek için çantasını emanet etmek zorunda kaldı.
Muhafızlar hızlıca alıp götürdüler.

4.Etkinlik

Okuduğum metne göre Atatürk bize bugünleri sağlayan, Cumhuriyeti armağan eden önemli bir liderdir.Türklüğün önemini ve gurur duyulması gerektiğini Ne Mutlu Türküm Diyene sözüyle duyurmuştur.

5.Etkinlik


Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

6.Etkinlik


Cumhuriyetten önce
1.Padişahlık yönetim biçimiydi
2.Halk yönetimde söz sahibi değildi.
3.Padişahlık aile içinde el değiştiriyordu.

Cumhuriyetten sonra
1.Cumhuriyet yönetim biçimi oldu.
2.Halk yönetimde söz sahibi oldu
3.İsteyen herkes yönetici olmaya aday olabildi.

7.Etkinlik

a.

(Ö) Kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuşması beni mutlu ediyor.
(N) Yabancılar, Türk tarihini kendi çıkarlarına uygun yazıyorlardır.
(N) Atatürk, 1923’te cumhuriyeti kurdu.
(Ö) Türkçe dünyanın en güzel dilidir.
(N) Cumhuriyetten sonra eğitimde birçok yenilik yapıldı.

b.
ÖZNEL YARGILI CÜMLE
En güzel tatil Uludağ’da yapılan tatildir.
Pizzayı en güzel İtalyan’lar yapar.

NESNEL ÖRNEKLER

Ders zili 12.30’da çalacak
Okulların açılması Kurban Bayramı nedeniyle ertelenmiş.

8.Etkinlik

Eğitimle ilgili yenilikler

Latin harflerine geçildi.
İlköğretim ücretsiz ve zorunlu oldu.
Okullar Milli Eğitime bağlandı.

Toplumsal yaşama yönelik yenilikler

Kadın hakları verildi.
İnsan hakları güçlendirildi.
Medeni kanun ilan edildi.

9.Etkinlik

Kısacası, özetle: Anlatımda yalınlık ve nitelik sağlar. Olayı en açık bir şekilde göstermeyi sağlar.İkisi de aynı amaç için kullanılır.

10.Etkinlik

Cumhuriyetten sonra yenilikler yapılıyor, böylece çağdaş bir toplumun temelleri atılıyordu.

Okullar yayınlaştırılıyor, ders programları modernleştiriliyor, üniversiteler kuruluyor, kısacası eğitimde yenilik yapılıyordu.

Cumhuriyet hak, özgürlük sonuç olarak demokrasi demektir.

Latin alfabesi kolay okunup yazılabiliyor, sonucunda ülkedeki okuryazar oranı artıyordu.

Takvim, saat ve ölçüde değişiklik yapılıyor, böylece uluslararası birlik sağlanıyordu.

Kültürel yenileşme hareketleri sonucunda toplumsal yaşam düzenleniyordu.

Ülke yönetimi, toplum yaşamı, bilim, kültür, eğitim son olarak sanat alanı hızla modernleştiriyordu.

11.Etkinlik

Okulumuz ve sınıfımızın bayraklar ile süslenmesi, yapılan konuşmalar, okunan şiirler beni çok mutlu etti.