Cumhuriyetle Gelen Değişiklikler ve Atatürk Etkinlikleri

Pazar resmindekilerden hangileri cumhuriyetten sonra yapılan yeniliklerle değişmiştir?

Pazar resimlerinde yapılan alış verişlerde ölçü ve tart aletlerine dikkat çekilmiştir.Cumhuriyet sonrasında dünyada kullanılan ölçü ve tartı birimlerine geçilmiştir.

Atatürk’ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz?

Atatürk 1881 yılında Selanikte doğmuştur. Annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Beydir. Yurdumuzda Kurtuluş mücadelesini başlatmış ve Türk milletine önderlik etmiştir. Cumhuriyetin ilanı ve birçok alanda inkılaplar yapmıştır. 10 Kasım 1938 de hayata gözlerini yummuştur.

1. Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde yapılan yeniliklerle ilgili bir poster hazırlayınız.

Boşluklara aşağıdakileri yazabilirsiniz.

Cumhuriyet
Laiklik
Ölçü birimleri
Harf inkılabı
Medeni kanun
Geometri

2. Atatürk’ün öz geçmişi ile ilgili bir araştırma yapıp sınıfta sununuz.

Atatürk’ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz bölümündeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.