David hume göre bilgimizin kaynağı nedir

Bu yazımızda David Hume göre bilginin kaynağının ne olduğu üzerinde duracağız. Emprizm yani bilginin kaynağının deneyden geldiğini savunanlar arasında David Hume’ de vardır. D. Hume çağdaş bilimsel şüpheciliğin ilk kurucusudur.

Onun en önemli fikri , doğa kanunlarını zihnin alışkanlıklarından ibaret görmesidir. Bunun için o, tüme varımın temelinde de zihnin alışkanlıklarını görür. Yani o, tüme varım ile elde edilen bilim bilgisinin kesinliğinden şüphe eder.

Ona göre sebep, sonuç ilişkisinde bir öncelik sonralık, yani bir art arda geliş ilişkisi vardır. Her sebep sonuç ilişkisi zihinsel çağrışımlara indirgenebilir. Çünkü insan, olayları göre göre alışkanlık edinir; her zaman aynı şekilde olacağını düşünür. Örneğin; güneşin her gün doğudan doğduğunu , ateşin üstüne konan suyun kaynadığını göre göre alışırız.

Tencereyi ateşin üstünde görünce, kaynayacağını hemen biliriz. Yani ateşi görünce kaynama olayını hatırlarız. Fakat bu bilgi , akli kesinlik taşımaz, ama deneye dayana açıklığı taşır.

David Hume bu fikirleri ile Kant’ı dogmatik uykusundan uyandırmış, 19 ve 20. yüzyıl tecrübecilerini hazırlamıştır. Deneycilik David Hume sayesinde değişik şekillerde kendini göstermiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.