Dede Korkutun Hayatı ve Eserleri

Bu günkü yazımızda yıllardır duyduğumuz Dede Korkut’un kim olduğunu hikayelerini ve kısaca hayatını anlatmaya çalışacağız.

Türklerin adetlerini gelenek ve göreneklerini sosyal ve kültürel yaşamını masal ve hikayelerle anlatarak bu günlere kadar bizlere ulaştıran kişidir. Doğduğu yada yaşadığı yer hakkında kesin bilgiler yoktur. Kimi araştırmacılara göre Hz Peygamber döneminde yaşamış kimilerine göre ise Uzun Hasan döneminde yaşadığı söylenmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre ise Oğuz döneminde yaşadığını kanıtlayan bulgular olduğu söylenmektedir.

12 Adet eserden oluşan Dede Korkut hikayeleri Oğuz dönemine ait olduğu söylenmektedir. O dönemde yaşadığının en büyük kanıtı bu eserlerdir.Dede Korkut devlet adamlarından, sıradan insanlara kadar etkilidir ve aynı zamanda öğüt vericidir. Bilgeliği eğitici ve öğretici ayrıca tenkit edicidir. Başlıca dede korkut hikayeleri şunlardır.

– Dirse Han Oğlu Boğaç Han
– Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
– Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
– Kazılık Koca Oğlu Yegenek
– Begin Oğlu Emren
– Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Çıkarması
– Salur Kazanın Evinin Yağmalanması
– Kazan Bey Oğlu Uruzun Tutsak Olması
– Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
– Basatın Tepegözü Öldürmesi
– Uşun Kocaoğlu Segrek
– İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

(3) Yorum

  1. Dede Korkut u seni seviyorum canım Dede Korkut gibi hissediyorum kendimi çok iyi bir insan olarak hissediyorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.