Demokrasi ile ilgili kompoziyon

Demokrasiyi konu edindiğimiz bu yazımızda bu konuyla ilgiyle kompozisyon paylaşacağız.
Demokrasi halkın yönetimde söz sahibi olması eşitliği adaleti de içinde barındıran bir kavramdır. Cumhuriyetçi yönetim biçimlerinde demokrasi anlayışı görülür. Halk kendi içinden seçtiği temsilcilerin devletin idaresinde görevlendirir.

Demokratik toplumlarda eşitlik söz konusudur. Özellikle ülkemizde demokrasi örneğine sıkça rastlarız. Örneğin öğrenciler sınıflarında sınıf başkanını seçerken herkes eşit oy kullanarak kendi aralarından bir başkan seçerler. Ya da bir başka örnekte özel okullarda okuyan ,kolejde okuyan öğrenciyle devlet okullarında okuyan öğrenciler üniversite sınavına girecekleri zaman ayrı ayrı sınavlara değil herkes ortak tek bir sınava girerek başarılı olmaya çalışırlar.

Demokrasinin en güzel örneklerini ülkemizde kadınların yönetimde söz sahibi olması ve miraslarda eşit pay almalarıyla daha doğrusu kadınların da birer insan olduklarını Türk medeni kanunu sayesinde ortaya çıkmıştır. Kadınlar bu sayede devlet işlerinde görev almaya başlamışlardır.

Eşitlik ve adaletin olduğu bir dünyada asla huzursuzluğa ve sorunlara yer yoktur. Demokrasi toplumun refah ve huzur içinde yaşamasını öngörmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.