Demokrasi ilkelerinin ülkemiz açısından önemi

Hepimizin bildiği gibi demokrasi ilkeleri toplumsal yaşamın korunabilmesi için vardır. Bu nedenle oldukça önemli ilkelerdir. Bu ilkeler milli egemenlik, özgürlük ve eşitlik, özgür seçimler, siyasi partiler, hukukun üstünlüğü ve çoğunluk yönetimidir.

Bu ilkeler toplumun tüm isteklerini cevaplamak ve adil, herkesin temsil edildiği bir yönetim şeklinin oluşması için vardır. Hukukun her alanda üstün olması hepimiz için geçerlidir. Hukuk nedeniyle ayrımcılık gibi bir durum söz konusu olmaz. Siyasi partilerin varlığı ise toplumda yer alan farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi hedefiyle vardır.

Her birey eşit ve özgürlük içinde yaşama hakkına sahiptir.Bu da demokrasinin ilkelerinin en önemlisidir. Bireylerin adaletli bir şekilde toplumda yer alabilmesi adına özgür ve eşit olmaları gerekir.

Sonuç olarak demokrasinin her ilkesi bir toplum olan ülkemizin huzur ve refah içinde yaşaması için vardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.