Demokrasinin gelişimi açısından farklı partilerin kurulması neden önemlidir?

Demokrasinin en büyük gereksinimlerinden biri de hiç şüphesiz çok partili sistemin olmasıdır. Atatürk bunu sağlamak için yakın arkadaşlarından farklı partiler kurmalarını istemiştir. Çünkü partiler farklı görüş ve düşüncelerin belli çatılar altında toplamasını sağlamaktadır.

Demokratik bir ortamda ise değişik düşüncelerin ortaya atılması ve zenginliğin sağlanması için siyasi partilere ihtiyaç duyulur. Toplumdaki bireyler fikirlerine uygun buldukları siyasi partileri destekleyerek kendilerinin temsil edilmesini sağlar.

Demokrasinin gelişimi için mecliste farklı görüş ve düşüncelerin yer alması gerekir. Bu nedenle çok partili bir sistemin sağlanması hedeflenmiştir. Atatürk düşünce zenginliğini sağlamak ve halktaki farklı görüşlerin temsil edilmesi için çok partili hayata geçilmesini istemiştir.

Mesela bir sınıftaki başkanlık sistemini düşünün. Sınıf başkanının yardımcılarının birden fazla olması bir demokratik gelişimdir. Çünkü farklı bireyler farklı fikirleri sunarlar. Daha sonra başkan ve yardımcıları bu fikirlere göz atarak en uygun ve herkesi tatmin edici bir çözüm ortaya çıkarırlar. İşte buna benzer bir durum için farklı partilerin kurulması önemlidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.