Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel özellikler nelerdir ?

Demokrasi bir yönetim biçimi olup diğer yönetim şekillerinden ayrılan temel özelliklere sahiptir. Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran özellikleri kısaca inceleyelim. Yazıdaki önemli başlıklar;

Demokrasi nedir?

Demokrasi bir yönetim şekli olup en önemli özelliği toplumun yönetimde söz sahibi olmasıdır. Toplumun oy kullanarak seçimlere katılması ve yöneticilerini seçmesi bir demokrasi örneğidir. Bu sayede her birey kendi oyunu kullanarak yönetimde söz sahibi olmaktadır. Demokrasi ile yönetimde sadece çoğunluk değil azınlığında söz sahibi olması ve sesini duyurabilmesi hedeflenmiştir.

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan bir devlet yönetim şekli olan demokrasi her fikrin ortak bir çatı altında toplanmasını sağlar ve hedefler.

Demokrasiyi ayıran özellikler nelerdir?

  • Demokrasi ile yönetim biçiminde devletin yönetiminde yetişkin olan tüm bireylerin söz sahibi olması sağlanır.
  • Demokraside esas olan çoğunluk ilkesi ve azınlıkların haklarının korunmasıdır.
  • Demokrasi ile yönetim biçiminde kişilerin dil, din ve ırk gibi temel haklarının yanı sıra ifade özgürlüğüde güvence altına alınır.
  • Demokrasi ile seçimlerde oy verme işlemi yetişkin bireyler tarafından yapılır.
  • Demokrasi ile yönetim şeklinde insanlar temel hak ve hürriyetlerini korumak adına kendilerine temsilci seçerler.
  • Demokrasi sayesinde çeşitli fikirler tek çatı altında toplanır ortak bir karar alınır.

[rate]

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.