Demokratik vatandaşın özellikleri

Demokratik vatandaşın özelliği haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanlar demokratik vatandaş olarak nitelendirilirler.

Eşitlikçi
Eşitlik, herkesin aynı hak ve yükümlülüklere sahip olması ve herkesin toplum içinde aynı fırsatlara sahip olması demektir. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin toplumda herkesin eşit kabul edilmesidir.

Etkin ve Sorumlu
Demokratik tutum ve ilkeleri benimsemiş birey, devlete ve topluma olan sorumluluklarının bilincindedir. Demokrasi bilimcini kazanmış olanlar toplumlumdaki hak ihlallerine duyarlı davranırlar.

Sosyal Adaletçi
Toplumu oluşturan sosyal sınıflar arasında ki ekonomik uçurumlarım giderilmesi, ekonomik güç bakımından zayıf durumda olan sosyal sınıfların, diğer sosyal sınıflara karşı korunmasını anlatır. Adalet anlayışını sağlamaya çalışır.

Demokratik Davranış Biçimini İçselleştirmiş
Demokratik davranış biçimini içselleştirmiş kişiler paylaşımcıdır. Başkalarının da kendilerinin sahip olduğu haklara sahip olduğunu bilirler. Demokrasi, farklı yaşam biçimine sahip olanları barış içinde bir arada yaşamasıdır.

Katılımcı
Demokrasilerde katılımcılık, insanların tercihlerinin siyasal karar verme sürecini etkileyebilmesidir.

Farklılıklara saygılı
Demokratik bireyler farklılıkları doğal karşılayıp buna saygı gösterir, ayrıca farklılıkların birlikte yaşamaya önemli katkı sağladığını düşünürler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.