Dengeli beslenmenin insan sağlığı ile ilişkisi

Dengeli beslenme bildiğiniz gibi tüm doktorların üzerinde durduğu insan sağlığı ile doğrudan ilişkili bir husustur. Adından da anlaşılacağı gibi beslenme insanın karnını doyurması değil vücudun ihtiyacı olan besinlerin düzenli ve eşit bir şekilde alınmasıdır.

Beslenmedeki esas hedef sağlığın korunması geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Beslenme bilinçli olarak yapılan ve hayati öneme sahip bir yaşam tarzıdır. Bu nedenle insan sağlığı ile ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Dengeli beslenen insanlar sağlıklı bir bünyeye sahip olarak hastalıklara karşı daha dirençli bir hal alırlar.

Öyle ki hayatta insan vücudu türlü hastalıklara ve mikroplara karşı maruz kalır. Sağlıklı ve dengeli beslenen insanlar hayatlarını daha iyi devam ettirir yaşamlarını daha kaliteli bir şekilde sürerler. Dengesiz beslenen insanlarda ise bağışıklık zayıflığı görülüp hastalıklara daha çok maruz kalırlar.

Bu nedenle mikrop ve bakteriler onlarda daha çok hastalık yapıcı etki gösterirler. İnsan vücudu sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak için türlü mineral, vitamin, yağ, gibi besinlere ihtiyaç duyarlar. Bu besinlerde ancak dengeli beslenme ile vücuda alınabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.