Denizlerdeki balıkların azalmasına neden olan etkenler nelerdir

Denizlerimiz balık ve diğer canlılar için muazzam birer yapıya sahiptir. Ancak bu güzelliklerin kirletilmesi ve balıkların yaşam koşullarının azalması sonucunda denizlerdeki balıkların sayısıda hızla azalmaktadır. Günümüzde gelişen sanayi, artan nüfus ve çeşitli etmenler nedeniyle denizlere birçok atık su bırakılmaktadır. Buda denizlerde kirliliğe neden olur.

Özellikle denizlerde yol alan yük gemilerinin çeşitli kazalar sonucunda denizlere petrol gibi temizlenmesi güç ürünler bırakması sebebiyle denizlerin kirlenmesi söz konusudur. Ayrıca denizlerde mercanların yok olması balıkların tabi yuvalarını etkilemektedir. Sonuç olarak kirlenen denizler, balıkların yaşam alanlarının tehdit edilmesi gibi sorunlar balıkların azalmasına neden olur.

Balıkların azalmasında en büyük etken ise kaçak avcılıktır. Normalde balıkların üreme mevsiminde avlanmaları yasak olsa da birçok paragöz avcı bu kurallara uymayarak balıkları yakalamaktadır. Ayrıca balıkların yakalanmasında kullanılan balık ağları belli ölçekte olmalıdır. Fakat daha çok av için bu ağların gözenekleri küçük yapılır ve yeni yetişen, daha üreyemeyen balıklar bile tutulur. Buda balık nüfusunun azalmasındaki en büyük sorundur.
yunus
Balıkların çoğalması ve nüfusunun azalmasını engellemek adına şu gibi işlemler yapılabilir;

Denizlerin kirlenmesini engellemeliyiz
Balıkların doğal yaşam alanları korunmalıdır.
Kaçak avcılığın önüne geçilmelidir.
Balıkçıların av malzemeleri denetlenmeli küçük balıkları tutmaları engellenmelidir.
Balıkçıların av dönüşünde tuttuğu balıkların ölçüleri devlet tarafından denetlenmelidir.
Toplum küçük balık almanın balık nüfusunu tehdit ettiği konusunda bilinçlendirilmelidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.