Denizlerin ticaret için önemi hakkında neler düşünüyorsunuz

Ülkemiz etrafı denizlerle çevrili bir ülkedir ve günümüzde artık deniz ticareti oldukça gelişmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte üretilen yeni gemilerle artık yük taşımacılığı oldukça gelişmiştir. Ülkemizin sahip olduğu limanlar sayesinde deniz ticaretinde önemli bir yeri vardır.

Örneğin Mersin ve Hatay limanlarından dünyanın her yerine petrol gemileri taşımacılık yapılmaktadır. Ayrıca ihracat ve ithalat faaliyetlerinin önemli bir kısmı deniz yoluyla yapılmaktadır. Ülkemize ithal edilen yada ülkemizden ihraç edilen ürünler kargo gemileri ile dünyanın her yerine ulaşmaktadır.

Geçmiş dönemde deniz ticareti bu kadar gelişmemişti. Gerek gemilerin taşıma kapasitesi gerekse iletişim eksikliği nedeniyle deniz ticareti gelişememişti. Denize kıyısı olmayan ülkeler ihtiyacı olan ürünlerin tümünü kara yolu ile temin ettikleri için mali giderleri fazla olmakta ve ürün teslimi oldukça gecikmektedir.

Deniz ticaretinin en önemli faaliyetleri;

Hızlı ve gelişmiş ticaret
Ekonomik taşımacılık
Güvenli taşımacılık
Dünyanın her yerine ulaşım

Bu nedenlerden dolayı denizler ticarette önemli rol almaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.