Deprem Nasıl Oluşur Ortaya Çıkan Enerji

Ülkemizde defalarca meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın canını alan deprem nasıl meydana gelir ve deprem esnasında ortaya çıkan enerji türü nedir. Deprem bir yer hareketi olup yer kabuğundaki kırılmaların yüzeyde meydana getirdiği titreşimli sarsıntılara denir. Deprem insanlık tarafından var oluştan bu yana sabit ve hareketsiz olarak kabul edilen toprağın deprem ile hareket etmesi ve üzerindekileri sarsmasına neden olan bir doğa olayıdır.
deprem
Deprem enerjisi yer kabuğundaki kırıkların yani fayların içerisinde herhangi bir noktada zamana bağlı olarak yavaş yavaş birim deformasyon birikiminin zamanlar kritik değere ulaşıp fay boyunca bulunan sürtünme kuvvetini yenmesi ve fay izgisi boyunca mekanik enerjiye dönüşerek hareket sağlamasıyla ortaya çıkar.

Deprem sırasında ortaya çıkan enerji magnitüd ile ölçülür ve elde edilen değer o depremin magnitüdü olarak kabul edilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.